Gerald Harris attorney at law

More Website Templates @ TemplateMonster.com - August 05, 2013!

ข่าวท่องเที่ยวทั่วไปกรมท่องเที่ยวมอบจักรยานและชูชีพ

ด้านพล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ป้องกัน ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้มีการจัดสายตรวจออกตรวจตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุร้ายอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ำนั้น การสวมเสื้อชูชีพก็จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุลงได้ ซึ่งผู้ประกอบการควรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการสวมเสื้อชูชีพให้ถูกวิธีและจะต้องเข้มงวดให้ทั้งตนเองและนักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวมีการบูรณาการร่วมกับกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง.

ติดต่อเรา:


www.inthailandmag.com