Gerald Harris attorney at law

More Website Templates @ TemplateMonster.com - August 05, 2013!

เดินทอดน่อง... ท่องวัดพุทไธสวรรย์ตามรอยพระเจ้าอู่ทอง

พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล หมายถึง พระราชพิธีอันเป็นมงคลแห่งความซื่อสัตย์ที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนด เรียกอย่างย่อว่า พระราชพิธีถือน้ำ เป็นการดื่มน้ำที่แทงด้วยพระแสงราชศัสตรา สาบานตนเพื่อแสดงความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองหากตั้งอยู่ในความสัตย์นั้น

นับเป็นพระราชพิธีใหญ่สำคัญสำหรับแผ่นดินสืบมาแต่โบราณ ที่ไทยรับอิทธิพลมาจากอินเดีย มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ปรากฏหลักฐานในกฎมณเฑียรบาล กฎหมายตราสามดวง เรียกชื่อพระราชพิธีว่า ถวายบังคมถือน้ำพระพัท  กำหนดการในเดือน10ถือเป็นพระราชพิธีที่สำคัญในด้านการปกครอง มีการกำหนดโทษข้าราชการที่ไม่มารวมพิธีถือน้ำถึงตาย ยกเว้นผู้ที่เจ็บป่วย และมีข้อห้ามไม่ให้ใส่แหวนนากแหวนทองร่วมในพิธี ห้ามกินอาหารก่อนเข้าพิธี หากผู้ใดดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแล้วยื่นต่อให้แก่กันหรือดื่มแล้วเททิ้งโดยไม่ได้เทใส่ผม มีโทษเป็นกบฏ

ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยา ถูกพม่าบุกเผาทำลาย เมื่อปี 2310 เทวรูปองค์นี้ก็ถูกเผาจนเสียหาย และมีการนำเอาซากที่เหลือไปซ่อมแซมใหม่ และนำไปไว้ที่วัดพุทไธสวรรค์นับแต่นั่นมา เทวรูปองค์นี้เฮี้ยนและดุเอาเรื่องทีเดียวคงเป็นเพราะไม่มีการทำพิธีใหญ่เหมือนเช่นทุกปีก่อนเสียกรุงเป็นแน่ มีคนเห็นท่านออกมาเดินบ่อย ๆ ในคืนวันพระใหญ่ ไอ้พวกหัวขโมยที่มาแอบขุดแอบเจาะเอาของในวัดโดนดีกันมาแล้ว บางรายถึงตาย จนเป็นที่ร่ำลือกันไปหลายจังหวัด ชาวบ้านต่างมาบนบานสานกล่าวกันไม่ขาดสาย แต่เพราะความที่เฮี้ยนมากนี่เอง ต่อมาทางราชการได้นำเอารูปปั้นของท่านลงมาแล้วเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพระพุทธรูปเสียเพื่อแก้เคล็ดเป็นพระพุทธรูปยืนประทานพร ตั้งแต่นั้นมาความดุร้าย หรือความเฮี้ยนก็เบาบางลงไป แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความเคารพนับถือท่านอยู่เหมือนเดิม ใครอยากจะสัมผัสในเรื่องมิติลี้ลับก็ลองไปกันได้ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ทำนองนั้น !!

ปัจจุบันวัดพุทไธสวรรค์ ได้รับการบูรณะซ่อมแซม ดีขึ้นมาก ด้านหน้าวัดจะมีอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเอกาทศรถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทุกท่านได้สักการะ

ความมีคุณค่าของวัดพุทไธสวรรย์ นอกจากเป็นวัดที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นแล้ว สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เป็นโบราณสถานในวัดยังเป็นหลักฐานแสดง ปรากฏให้ทราบได้อย่างชัดเจนถึงความสามารถของช่างไทยในอดีตว่ามีศิลปะในการก่อสร้างสูงส่งมีเทคนิค และวิธีการในการออกแบบเฉพาะพิเศษไม่เหมือนชนชาติใด.

ติดต่อเรา:


www.inthailandmag.com